Voľný čas

Historické pamiatky

MESTSKÁ VEŽA

Renesančná dominanta Trojičného námestia bola postavená v roku 1574 ako pozorovateľňa. Má štvorcový pôdorys, osem podlaží. Ochodza je vo výške 29 m, celková výška veže je 57 m. Horné podlažie a nárožia zdobí iluzívne kvádrovanie. Na vrchole barokovej kupoly je pozlátená socha Panny Márie – Immaculaty. Hodinový stroj vo veži pochádza z roku 1729 a ovláda päť ciferníkov. Zvony z roku 1692 odbíjajú štvrťhodiny a celé hodiny. Na južnom priečelí sú jediné zachované slnečné hodiny v meste.


SÚSOŠIE NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Impozantné barokové súsošie vytvoril Ján Krištof Khien v roku 1695. Na rohoch štvorhranného základu sú sochy: sv. Florián, sv. Agáta, sv. František Xaverský a sv. Anton Paduánsky V kamennom hrobe je ležiaca socha sv. Rozálie, na vrchole 4 m vysokého stĺpa súsošie Najsvätejšej Trojice korunujúce Pannu Máriu. Na kartušiach umiestnených uprostred stien základu sú erby mesta Trnavy, Uhorského kráľovstva, biskupa Štefana Dolného a reliéf Panny Márie Immaculaty.


BAZILIKA SV. MIKULÁŠA

Je charakteristickou dominantou Trnavy, postavená v rokoch 1380-1421. Gotická trojloďová bazilika s dvojvežovým priečelím a barokovými kaplnkami má vo svätyni osem vysokých okien s kamennými kružbami a farebnými vitrážami. Najstarším oltárom je rano-barokový oltár Všetkých svätých /1659/. V barokovej kaplnke Panny Márie Trnavskej je milostivý obraz, vďaka ktorému je Trnava známy pútnickým miestom. V bočných kaplnkách sú vzácne renesančné a barokové epitafy ostrihomských arcibiskupov. Na juhovýchodnej strane presbytéria Baziliky sv. Mikuláša bol objavený románsky karner – kostnica, najstaršia sakrálna stavba Trnavy.


KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA

Prvá ranobaroková stavba na Slovensku patrí k najkrajším v Európe. Postavili ju talianski architekti Pietro a Antonio Spazzovci. Tvorila súčasť univerzitných budov. Skvostom interiéru je pôvodný celodrevený hlavný oltár z roku 1640, vysoký 20,3 m a široký 14,8 m. Oltár je bohato zlátený a polychromovaný, tvoria ho tri oltárne obrazy, 27 sôch svätých Starého a Nového zákona v nadživotnej veľkosti a viacero malých. Hlavným oltárnym obrazom je Krst Ježiša Krista, na ktorý nadväzujú ďalšie scény zo života sv. Jána Krstiteľa v kartušiach na klenbe kostola. Pod kostolom je krypta, v ktorej sú pochovaní členovia Spoločnosti Ježišovej a rodina palatína Mikuláša Esterháziho. Od roku 1977 je katedrálou Trnavskej arcidiecézy. V roku 2003 ju navštívil Svätý Otec Ján Pavol II.


SMOLENICKÝ ZÁMOK

Na mieste dnešného Smolenického zámku, na úpätí Malých Karpát, stál kedysi stredoveký hrad. Bol postavený 14. storočí ako posledný zo strážnych hradov pri malokarpatských priesmykoch. Na konci 18. storočia hrad spustol a na začiatku 19. storočia vyhorel, takže zostali z neho iba ruiny. Na začiatku 20. storočia začali jeho poslední majitelia, Pálfiovci, stavať na hradných ruinách terajší Smolenický zámok, ktorý dobudovali až po roku 1945. V súčasnosti je zámok v správe Slovenskej akadémie vied, ktorá však v letných mesiacoch ponúka prehliadky zámku pre verejnosť.


JASKYŇA DRINY

Jaskyňa Driny je kvapľová jaskyňa v Malých Karpatoch. Nachádza sa asi 2 km na juhozápad od Smoleníc v Smolenickom krase. Vchod do jaskyne je vo výške 399 m n. m. v západnom svahu vrchu Driny (434 m), ktorý je tvorený pomerne čistými jurskými vápencami. Jaskyňa vyniká zachovalou kvapľovou výzdobou. V roku 1959 ju znovu sprístupnili.


ČERVENÝ KAMEŇ

Hrad, ktorý sa spomína od roku 1240. V 16. storočí bol pristavaný nový hrad, viackrát vyhorel. Poškodený počas druhej svetovej vojny, opravné práce začali v roku 1947. Dnes Národná kultúrna pamiatka.

Aktivity v okolí

AQUAPARK TRNAVA

AQUAPARK Trnava vzdialený len 350 m od hotela ponúka 4 bazény, 8 sáun, 2 vírivky a 2 tobogány. Deti aj dospelí si v nich užijú zábavu a oddych v každom ročnom období. K dispozícii máte relaxačný bazén, oddychový bazén, detský bazén a vonkajší bazén ako aj vnútornú a vonkajšiu vírivku.

GOLF TRNAVA

Tréningové zázemie pre nácvik krátkej a dlhej hry s komfortnou sociálnou vybavenosťou. Súčasťou odpaliska sú kryté kóje pre možnosť tréningu aj za nepriaznivého počasia a automat pre výdaj loptičiek. Atmosféru areálu dotvára príjemné prostredie kaviarničky s možnosťou občerstvenia. Celý areál je prístupný okrem členov golfového klubu aj širokej verejnosti z Trnavy a okolia. Samozrejmosťou je možnosť tréningu pod dohľadom profesionálnych trénerov golfu.

HEORES LASER ARÉNA

Laser Aréna ponúka skvelé prostredie pre hru známu ako Laser Game alebo tiež Laser Tag. Ponúka adrenalínovú hru až pre 11 hráčov, v ktorej hráči strieľajú proti sebe modernými laserovými zbraňami. Laser Game je absolútny adrenalín a veľmi zábavný šport zároveň. Ideálna je tiež pre firemný teambuilding, školské akcie alebo narodeninové oslavy a rozlúčky so slobodou.

SPEEDYKART TRNAVA

Verejná indoor motokárová hala s celoročnou prevádzkou. K dispozícii má 6 motokár s výkonom 6,5 Hp a 4 motokáry s výkonom 9 Hp. Okruh má dĺžku približne 300 metrov a šírku v rozpätí od dvoch do piatich metrov. Okrem jazdenia môžete zavítať do presklenného odhlučneného loungebox baru s príjemnou hudbou, ako aj do biliardovej miestnosti.